Manchester City vs Lyon 1−3 - All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts - 2020 ( Moussa Dembele Goal)

Manchester City vs Lyon 1−3 - All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts - 2020 ( Moussa Dembele Goal)
Manchester City vs Lyon 1−3 - All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts - 2020 ( Moussa Dembele Goal)
Manchester City vs Lyon 1−3 - All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts - 2020 ( Moussa Dembele Goal)
Manchester City vs Lyon 1−3 - All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts - 2020 ( Moussa Dembele Goal)
Manchester City vs Lyon 1−3 - All Gоals & Extеndеd Hіghlіghts - 2020 ( Moussa Dembele Goal)

Noticias relacionadas:

7 comentarios:

RICE CPJ
RICE CPJ:
1 like cho anh trai :))
Thái Đinh
Thái Đinh:
Thất vọng 🤦
let's talk about Sport
let's talk about Sport:
REGARDE ÇA😱😱🔥
https://youtu.be/A6rMq8s9SZ4
let's talk about Sport
let's talk about Sport:
REGARDE ÇA😱😱🔥
https://youtu.be/A6rMq8s9SZ4
mnie pozdrów
mnie pozdrów:
Poland
Thien kim
Thien kim:
Co the pep guardiola la mot hlv tai nang, Kai dan dat Barcelona Tao ra mot tiquitaka Huyen ao , do la Nho vao nhung con người xuất chúng như xavi ,ineista, messi, pdro....... nhung ở man xanh , hoan toan k co nhung ca nhan nhu vay,
Bladen Heritage
Bladen Heritage:
Fake